PDFOrdenanza reguladora da circulación dos cans polas vías e espacios públicos.

PDF

Ordenanza das actividades económicas de prestacións de servizos no Concello de Salvaterra de Miño

PDF

Ordenanza municipal sobre prevención  da mendicidade no Concello de Salvaterra de Miño. 

PDFOrdenanza Municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Salvaterra de Miño. 

PDFOrdenanza reguladora da limpeza de terreos e edificios, e cerramento dos mesmos no casco urbano. 

PDFOrdenanza de normalización lingüística. 

PDFOrdenanza reguladora das bases para a concesión de subvencións.

PDFOrdenanza reguladora do prezo público pola organización de cursos, obradoiros, programas e actividades deportivas, sociais, festivas e culturais.