BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, ANO 2022 (PROCEDEMENTO SIA 215186)

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_548AA911-1DA7-4930-AA40-70774E592D61&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010673.pdf