BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE PARTICIPAN EN COMPETICIÓNS DE ÁMBITO ESTATAL PARA O ANO 2022

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DAB0DD78-B1BC-4292-AA46-6CA909912644&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20220301.2022010672.pdf