ORDE do 31 de xaneiro de 2022 pola que se autoriza a Fundación Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para realizar prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e da investigación

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220214/AnuncioG0595-010222-0002_gl.pdf