ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN308D).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0596-260122-0001_gl.pdf