RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2021 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0177-150921-0001_gl.pdf