RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020 pola que se acorda a reapertura dos servizos e centros de atención á infancia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0425-040820-0001_gl.html