BASES DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL PARA O ANO 2020

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao de finalización do estado de alarma.

 

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_CB3BF1C1-D680-4E9B-BC98-EF240B7FF90E&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20200508.2020020807.pdf