BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA APOIAR O DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS MUSICAIS E DE ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NO ANO 2020

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/03/04/2020011878

 

 

BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O APOIO AO DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS AUDIOVISUAIS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NO ANO 2020

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/03/04/2020011228