Aviso

Con motivo das ELECCIÓNS MUNICIPAIS o día 28 de Maio de 2023, o Concello mantén o Servizo de consulta do censo electoral do 10 ao 17 de abril, ambos inclusive.

Expoñense ao público nas oficinas municipais para a súa consulta polos interesados, aos efectos de presentación de reclamacións.

Para levar a cabo a correcta consulta o interesado deberá idenfiticarse mediante o seu DNI, pasaporte, tarxeta de residencia ou permiso de conducir.