Agua

?Empezamos coa apertura gradual da auga da traída para empezar co descarte de zonas da posible avería.
?Empezaremos abrindo a zona de Rúa Castelao ( Centro Urbano), por ser a zona más baixa. Nun principio coa apertura, a forza da auga e o aire das tuberias, ao estar vacías de todo, a auga chegará con moita turbidez. Polo que non se recomenda o seu consumo.
?En canto teñamos as tuberias desa zona aberta e se comproben os niveles de consumo procederase paulatinamente á apertura doutras liñas.