Rúa Galicia leva marcada no planeamento municipal dende o ano 93,  tal e como o recollen as Normas Subsidiarias de Salvaterra de Miño

Esta é  unha das rúas que vertebra o tráfico na Vila. Rúa que se foi abrindo pouco a pouco, e da cal queda un tramo pechado, e que agora debido ao gran tránsito de vehículos que ten Rúa Miño, pola súa conexión coa Ponte Internacional, fai máis necesario ca nunca que se execute coa máxima celeridade posible, co fin de vertebrar dunha forma máis eficiente o tráfico no Centro Urbano, cumprindo escrupulosamente co trazado marcado nas normas, a liña marcada no plano e cumprindo coa normativa vixente e a legalidade.

Gracias a un convenio asinado coa Xunta de Galicia de 500.000,00€ o ano pasado o Concello de Salvaterra puido levar a cabo o proxecto de expropiación dos terreos por un importe total de 269.057,00€, cunha valoración do chan de 102,00m2 e coa restante valoración de bens afectados como árbores, muros, plantas....

Este ano tócalle as obras, valoradas  en 230.000,00€. Obras consistentes na urbanización do tramo de rúa Galicia entre as Rúas Curros Enriquez e Castelao onde se realizarán    movementos de terras, instalación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e alumeado. Unha vez executados os servizos procederase a pavimentación do víal, a execución das beirarrúas e a colocación de árbores, bancos e papeleiras. Ademais realizarase un muro de contención no inicio do tramo de Castelao debido ao desnivel do terreo.

ObrasRuaGalicia