AtencionDebido a tramitación do convenio entre os Concellos de Arbo, Salvaterra de Miño e Crecente coa Consellería de Política Social para poder seguir prestando o    Servizo de Atención temperá  dentro do marco da Rede Galega e o procedemento administrativo que conleva, o servizo vese suspendido temporalmente para volver a tramitar o convenio de colaboración entre ditos concellos, xa que debido aos requisitos esixidos non se pode facer de forma individual por cada concello, coa intención de reactivalo o antes posible e seguir dando resposta á demanda e necesidade da nosa poboación infantil.