ArdeGaliciaNo Pleno do día 27 de setembro aprobouse definitivamente o Plan municipal de prevención de incendios forestais do Concello de Salvaterra de Miño, froito do convenio de colaboración entre a Xunta, Fegamp e Seaga en materia de incendios forestais.

A través deste convenio e coa aprobación definitiva do Plan municipal de prevención de incendios forestais, que se empezou a tramitar a finais do 2019, damos un paso máis en materia forestal e de prevención, dotando dunha ferramenta áxil a administración para poder actuar naquelas parcelas que non se pode identificar aos propietarios e así poder actuar sobre elas

Ademais no mesmo Pleno acordaronse os festivos locias para o ano 2022, quedando como festivos o 13 de xuño, festividade do Stmo. Cristo da Victoria e o 10 de agosto, festividade de San Lourenzo.