O Concello de Salvaterra de Miño arranca coa elaboración do seu Plan de Mobilidade Urbana Sostíbel (PMUS), unha ferramenta de planificación da mobilidade e que ten como obxectivos favorecer os desprazamentos e modos de transporte enerxéticamente máis eficiente; potenciar, consolidar e definir novos itinerarios peonís e en bicicleta, asegurando a seguridade das persoas;  mellorar a seguridade viaria e a accesibilidade..., en definitiva mellorar a calidade de vida dos nosos cidadáns na búsqueda dunha mobilidade o máis sustentable posible.

O PMUS é un documento que está sendo elaborado por técnicos competentes en materia de mobilidade que será a guía de ruta das diferentes accións que o Concello realice no futuro, tendo como eixo fundamental a promoción da mobilidade a pé,  minimizar o impacto do tráfico rodado, accións en materia de seguridade viaria e a recuperación de espazos para as persoas, facendo do noso concello un municipio máis eficiente, ecolóxico, saudable e moderno

Con motivo da elaboración deste Plan durante estes días realizaranse diversas enquisas a pe de rúa e habilitarase un enlace para que todos os veciños e veciñas poidan facer as súas aportacións a través  https://forms.office.com/r/p8PTW9mF9do

 

PMUS