Emprego

                

CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

ORIENTADOR/A LABORAL

 

 

Requisitos de acceso: estar en posesión do título de diplomado ou licenciado universitario, preferentemente en Psicoloxía, Psicopedagoxía, Pedagoxía, Socioloxía, Educación Social, Traballo Social, Relacións Laborais ou Graduado Social

Prazo de solicitudes: 5 días naturais, contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio.

Presentación de solicitudes no Rexistro do Concello de luns a venres de 9 a 14h e nas demais formas previstas no artigo 16 da Lei 39/2015.

Consulta de bases: Taboleiro de Anuncios do concello e na sede electrónica, https://concellodesalvaterra.sedelectronica.gal

 

iconoPDFBASES ORIENTADOR/A E ANEXOS.