AtencionO Concello de Salvaterra de Miño ven de aprobar as bases e a licitación para a adquisición dun novo camión para a recollida de lixo, que será financiado a través do Plan Concellos da Deputación Provincial con un orzamento de execución por contrata de 143.5000,00€.

O incremento de poboación tanto no centro urbano como nas parroquias trae consigo tamén un aumento na xeración de residuos orgánicos. Ademais, a avanzada idade dun dos camións de lixo cos que conta o Concello, xa que debido a gran dispersión e cantidade de poboación é necesario que a diario se mobilicen os dous vehículos, facía necesario unha renovación co fin de mellorar o servicio ofrecido, de xeito que se optimice da maneira máis eficiente posible a recollida de residuos sólidos urbanos.

A través desta licitación o Concello adquirirá un vehículo compactador de RSU de 11m3, ampliando a capacidade de recollida considerablemente e que contará con moitas melloras que facilitarán o traballo dos operarios,logrando así máis axilidade.