AvisoA PARTIR DO MÉRCORES 17 DE FEBREIRO

1.- Comercio

  - Volve ao seu horario habitual cun aforo do 50%

  - Os centros comerciais seguen pechados as fins de semana

2.- Deporte

  - Reapertura de instalacións ao aire libre para deportes individuais

  - Volve a competición federada autonómica

3.- Actividades culturais

  - Reapertura de bibliotecas, arquivos, museos, cines, auditorios e salas de exposicións ao 30% da súa capacidade máxima

4.- Residencias

  - Tres visitas á semana con dous familiares de referencia nas que se completara o ciclo de vacunación fai dez ou máis días

  - Retómanse as saídas de fin de semana nos centros de persoas con discapacidade, se levan dez ou máis días coa segunda dose

A PARTIR DO LUNS 22 DE FEBREIRO

5.- Ensinanza

  - Volven as clases presenciais en ensinanzas especiais, escolas de idiomas e conservatorios de música (excepto para canto e instrumentos de vento)

A PARTIR DO LUNS 1 DE MARZO

6.- Universidades

  - Volven as clases presenciais tras un cribado que se fará durante a próxima semana aos estudantes

 

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=%2Fexcepcional%2F2021%2F20210215%2F2566%2FSecciones1_gl.html&fbclid=IwAR1AmBL1ksbVMUbGZf8Dt8w9u4ALAckY1KZMe4UxQ2fjpbfcWBU-Q0SpFJ8