ORDE do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioG0532-281118-0001_gl.html

 

ORDE do 7 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas e se convocan para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181221/AnuncioG0532-051218-0006_gl.html