ORDE do 3 de decembro de 2018 pola que se realiza a primeira convocatoria pública para o ano 2019 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181212/AnuncioG0424-041218-0001_gl.html

PRAZO DE INSCRICION: O prazo de inscrición será de 15 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.(DOG 13/12/2018)