ORDE do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR 341Q). Prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG(4/06/2018); estará dispoñible a aplicación informática da sede electrónica desde as 9.00 horas do día seguinte á súa publicación no DOG ata as 23.59 horas do día de finalización do prazo.

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180604/AnuncioG0424-240518-0004_gl.html