ORDE do 16 de abril de 2018 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2018 e se procede á súa convocatoria.

PRAZO SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contado a partir

do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 25/04/2018)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180425/AnuncioG0425-170418-0007_gl.html