BASES DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA APOIAR O DESENVOLVEMENTO DE FESTIVAIS MUSICAIS E DE ARTES ESCÉNICAS NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NO ANO 2018

http://www.boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2018/03/08/2018006549