ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de presentación das solicitudes de axuda será dun mes, contado a partir da data de entrada en vigor desta orde(DOG 17/08/2017).

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0422-070817-0003_gl.html