ORDE do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341Q). PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte o da publicación desta orde no DOG; estará dispoñible a aplicación informática da sede electrónica desde as 9 horas do día seguinte á súa publicación no DOG ata as 23.59 horas do día de finalización do prazo(DOG 31/07/2017)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170731/AnuncioG0424-170717-0002_gl.html