ORDE do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2017. PRAZO DE SOLICITUDES: ATA O 30/09/2017

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170313/AnuncioG0424-010317-0005_gl.html