ORDE do 27 de xaneiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos do procedemento IN412A e IN412B).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes de adhesión de entidades colaboradoras será de 5 días hábiles a partir do día 1 de febreiro de 2017 incluído .

3O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día 1 de marzo e finali­zará o 29 de setembro de 2017, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170131/AnuncioG0424-200117-0007_gl.html