ORDE do 6 de maio de 2022 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2021/22

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0598-060522-0001_gl.pdf