ORDE do 9 de maio de 2022 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de verán 2022 e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS303A, BS303F, BS303G e BS303H).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioG0425-090522-0001_gl.pdf