RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de catorce bolsas de formación práctica nas oficinas de información turística dependentes desta axencia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU981A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220310/AnuncioG0256-280222-0001_gl.pdf