ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

PRAZO: As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta orde.. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.pdf