CONVOCATORIA E BASES DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA: "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" EN EMPRESAS E CORPORACIÓNS SECTORIAIS.

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_96A57067-FBCF-4950-89FC-F313A302DB71&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190329.2019012078.pdf

 

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO(BOPPO 29/03/2019)