BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO

PARA AS ACTIVIDADES CULTURAIS DO ANO DA MÚSICA 2019

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_DFFF756C-B068-4349-A92F-36C7281CD470&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190321.2019012045.pdf

PRAZO: 15/04/2019