Subvencións e axudas BASES DO PROGRAMA “DEPO EN MARCHA” 2019

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles e comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

 

https://boppo.depo.gal/bop-v2-portlet/download?id=idd_EC64D4B1-A476-4E5A-A9DA-3A56E776851A&fileName=an.bop.PONTEVEDRA.20190201.2019004537.pdf