RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego, e se convocan para o ano 2019.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioG1097-261218-0001_gl.html