AvisoAVISO DA REALIZACION DA PROBA PRACTICA. O vindeiro xoves 24 ás 9.30h terá lugar a proba práctica do proceso de selección dun auxiliar administrativo do departamento de urbanismo. Os/as candidatos/as deberán de vir provistos do seu DNI.