OfertasEmpregoBases específicas para a confección de listaxes de contratacións temporáis para prazas de Persoal Laboral 2018-2020 para o posto de Oficial Albanel.

 

 


iconoPDFBASES ESPECIFICAS ALBANEL.

 

iconoPDFAnexo I.

 

iconoPDFAnexo II.