O Concello de Salvaterra de Miño informa que o próximo 25 de amio a unidade de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación Fitosanitaria . A ITV específica de sulfatadoras, obrigatoria para equipos que superen os 100 litros e os 5 anos de antigüidade.

É moi importante que o día da inspección se leve  toda a documentación necesaria.

InspeccionITEAF