AdmitidosExcluidosA continuación poden consultar os listados de persoal admitido para poder acceder as seguintes probas para o posto que solicitaron. O lugar e data da proba aparece reflexado ao final de cada listado.

 

 

iconoWORDListado de admitidos ALBANEIS.

 

iconoWORDListado de admitidos CONDUCTOR.

 

iconoWORDListado de admitidos PEÓNS.

 

iconoWORDListado de admitidos TÉCNICO TURISMO.

 

iconoWORDListado de admitidos TRACTORISTA.