OfertasEmpregoDe conformidade co acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra) en sesión ordinaria celebrada o día 20 de xullo de 2017, faise pública a convocatoria para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo de Servizos Sociais polo sistema de concurso-oposición, de acordo coas seguintes Bases:

 

iconoPDF  BASES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS

iconoPDF   Anexo II