OfertasEmprego O Concello de Salvaterra de Miño presenta as Bases para a selección de persoal laboral temporal, co fin de cubrir os seguintes postos: 1 cobrador, 2 peóns de limpeza e 2 monitores deportivos.

 

iconoPDFBASES CONTRATACIÓN.

iconoPDFANEXO I

iconoPDFANEXO II