Xornada de Negocios: XERANDO REDES DE TRABALLO, COOPERAR PARA EMPRENDER que organiza o GDR en colaboración cos técnicos de emprego dos Concellos da Comarca. Será o día 28 de xuño, de 16.00 horas a 20.30 horas Submedida 19.4B do Programa LEADER Galicia 2014-2020
A partires de mañán están abertas as pre-insicricións na Xornada a través da web do GDR, www.gdrcondadoparadanta.gal , e/ou no teléfono 986-663329

Cartel

iconoPDF   PROGRAMA DA XORNADA.