Visitando as obras  do muro de contención que se está realizando en Abelán –Fornelos co Concelleiro de Obras. Un muro de aproximadamente 30 m de longo e cunha altura que vai dos 3 aos 6 m,  para contención de terras por derrumbe do vial que une os barrios de Abelán  e o de Martín na Parroquia de Fornelos, co conseguinte ensanchamento da pista e asfaltado da mesma.

1 3 4 5