ActasiconoPDFACTA CONSTITUCIÓN E VALORACIÓN DE MÉRITOS.