Importante 

PRAZA DE OFICIAL ALBANEL: Os candidatos deberán presentarse o vindeiro luns día 4 de Febreiro para a realización da proba práctica ás 9.30h na Casa da Cultura de Salvaterra.